• Emisje Grupy ORLEN za lata 2019-2022
  • Emisje CO₂ w ramach EU ETS

  • 11.1.1
  • 11.1.5
  • 11.1.6
  • 11.1.7

Emisje Grupy ORLEN za lata 2019-2022

Zaznacz wskaźniki i lata w tabeli poniżej, aby wygenerować odpowiedni wykres

* Rekalkulacje wykonano na podstawie dostępnych danych. Spółka Rafineria Gdańska, jako następca prawny LOTOS Asfalt i Rafinerii Gdańskiej przed konsolidacją nie była w stanie przekazać wszystkich danych dotyczących Zakresu 3 za lata 2019-2021 . Obliczenia zostały przeprowadzone w Zakresie 1, 2 oraz 3.

 

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022 [t CO2e]
2021 [t CO2e]
2020 [t CO2e]
2019 [t CO2e]
21 095 387
20 138 340
19 772 655
20 427 213
1 560 250
1 430 330
1 826 183
2 199 544
1 594 005
1 361 065
1 607 292
1 941 424
107 508 801
84 978 372
84 620 151
95 665 374
87 747 300
68 472 731
66 054 529
73 990 875

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
19 279 053
17 609 161
16 863 935
15 895 512
14 978 720
7 545 082
8 007 450
8 712 407
8 792 971
7 789 688
838 440
996 759
1 013 303
978 882
1 000 819
42 163
42 163
40 873
41 308
46 283
127 366
128 825
113 347
121 993
124 713
1 668 831
1 501 524
1 478 463
1 599 384
1 680 865
4 152 029
4 243 526
3 638 933
4 162 201
4 089 807
26 983
40 241
40 087
39 899
42 927
71 238
82 110
78 700
158 874
203 618
984 961
0
0
0
0
866 271
0
0
0
0
2 955 689
2 566 563
1 747 822
0
-

* Rekalkulacje wykonano na podstawie dostępnych danych. Spółka Rafineria Gdańska, jako następca prawny LOTOS Asfalt i Rafinerii Gdańskiej przed konsolidacją nie była w stanie przekazać wszystkich danych dotyczących Zakresu 3 za lata 2019-2021 . Obliczenia zostały przeprowadzone w Zakresie 1, 2 oraz 3.

 

Pozostałe wskaźniki

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf