• Woda
 • Odpady
 • Transfer odpadów
 • Ścieki
 • Powtórne wykorzystanie ścieków
 • Wartość kar za nieprzestrzeganie regulacji dot. ochrony środowiska
 • Skargi
 • Istotne wycieki
 • Zużycie energii wewnątrz organizacji
 • Energia netto wyprodukowana z OZE
 • Liczba zainstalowanych ładowarek do samochodów elektrycznych

 • 11.6.2

Woda

Zaznacz wskaźniki i lata w tabeli poniżej, aby wygenerować odpowiedni wykres

Dane za 2022 rok obejmują przejęte w trakcie 2022 roku dawną Grupę LOTOS (od 1.08.2022) i dawną Grupę PGNiG (od 2.11.2022), a także Grupę Energa (od 2.05.2020).
Największy udział w poborze wód ma spółka Energa Elektrownie Ostrołęka, która pobrała w 2022 roku 499 mln m3 wody powierzchniowej oraz 365 tys. m3 wody podziemnej.

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
629887689
519339899
331770145
94087784
90278813
623959655
512998351
327031321
89090471
85722181
1637517
1611673
1581749
1555827
1536927
4290517
4729875
3157075
3441486
3019705

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022
2021
2020
2019
2018
371 265
295 710
291 636
220 524
169 084
84 197
74 957
81 295
112 745
72 009
287 068
220 753
210 341
107 779
97 075

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022
2021
2020
2019
2018
9 347
10 847
8 766
6 370
6 604

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022
2021
2020
2019
2018
605 767 064
502 590 394
304 057 021
50 914 539
50 691 326
598 171 543
494 392 004
298 448 352
44 397 037
44 039 987
7 595 521
8 198 390
5 608 669
6 517 502
6 651 339

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022
2021
2020
2019
8 985 715
7 620 151
7 439 703
7 237 979

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022
2021
2020
2019
2018
11,5
7,9
1,1
18,8
5,5

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022
2021
2020
2019
2018
36
51
88
42
54

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022
2021
2020
2019
2018
3
5
8
10
6
31
104
31
140
211

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022 - Wartość GJ
2022 - Wartość MWh
2021** - Wartość GJ
2021** - Wartość MWh
147 801 255
41 055 904
123 211 359
34 225 377
5 716 981
1 588 050
5 767 247
1 602 013
107 977 350
29 993 708
102 068 032
28 352 231
1 849 625
513 785
1 776 047
493 346
1 547
418
828
230
106 485 149
29 579 208
111 747 048
31 040 847
16 784 797
4 662 444
6 776 557
1 882 377
28 685
7 968
0
0
140 048 127
38 902 245
114 299 908
31 749 973

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022
2021
1607766
1614333
893 223
695 298

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022
2021
598
445

Dane za 2022 rok obejmują przejęte w trakcie 2022 roku dawną Grupę LOTOS (od 1.08.2022) i dawną Grupę PGNiG (od 2.11.2022), a także Grupę Energa (od 2.05.2020).
Największy udział w poborze wód ma spółka Energa Elektrownie Ostrołęka, która pobrała w 2022 roku 499 mln m3 wody powierzchniowej oraz 365 tys. m3 wody podziemnej.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf