Inwestowanie w badania i rozwój

Kapitały:

W 2022 roku działalność obszaru B+R+I koncentrowała się na rozwijaniu własnej oraz pochodzącej ze świata nauki, myśli technologicznej, wzmacnianiu ekosystemu badawczo-rozwojowego i narzędzi pozyskiwania innowacji.

Z sukcesem rozbudowywano programy akceleracyjne, skierowane do młodych spółek technologicznych, posiadających rozwiązania gotowe do testowania i skalowania w ramach infrastruktury produkcyjnej, logistycznej i sprzedażowej Grupy ORLEN. Ich realizacja daje możliwość szybkiej weryfikacji rozwiązań wpisujących się w długoterminowy plan rozwoju Grupy ORLEN w zakresie m.in.: dekarbonizacji, digitalizacji, efektywności operacyjnej, zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego oraz energetyki. W 2022 roku na potrzeby naboru do programów ORLEN Skylight accelerator zdefiniowano ponad 100 wyzwań technologicznych, a spośród start-upów, które na nie odpowiedziały, zaproszono do współpracy z 23 z nich m.in. w obszarach detalu, produkcji rafineryjnej, logistyki, gospodarki wodno-ściekowej, marketingu czy energetyki.

W 2022 roku programem ORLEN Skylight accelerator objęto również ANWIL oraz spółki z Grupy Energa.

Dodatkowo w kwietniu 2022 roku ORLEN zawarł porozumienie z Microsoftem rozpoczynające współpracę pomiędzy programami akceleracyjnymi ORLEN Skylight Accelerator oraz Founders Hub 101. Współpraca ze start-upami w 2022 roku była również rozwijana na rynku czeskim w ramach inicjatywy ChemTechNext zorganizowanej przez ORLEN Unipetrol, w efekcie której pozyskano zgłoszenia ponad 50 start-upów, a 7 zostało wytypowanych do potencjalnej realizacji wspólnych projektów.

W tym okresie, infrastruktura Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, przeznaczona do przeskalowywania własnych technologii i przygotowywania ich do wdrażania w pełnej skali produkcyjnej, wzbogaciła się o 4 instalacje pilotowe odwzorowujące procesy rafineryjno-petrochemiczne (Hydrokraking, Hydroodsiarczanie Olejów Napędowych, Reforming oraz Piroliza). 

W budowie jest instalacja Destylacji Atmosferycznej i Próżniowej, a w projektowaniu 5 kolejnych instalacji – pilotów odwzorowujących nowe w działalności firmy, procesy technologiczne. 

Jednostki służyć będą testowaniu komercyjnych oraz innowacyjnych rozwiązań technologiczno-surowcowych. W minionym roku centrum uruchomiło już projekty badawcze skoncentrowane na: testowaniu paliw, doborze technologii specyficznych środków smarowych oraz opracowaniu technologii zagospodarowania ciężkich pozostałości do rynkowych produktów, a także pogłębionych badaniach nad zapobieganiem procesom korozji.

W 2022 roku ORLEN zaangażowany był w 120 projektów badawczo-rozwojowo-innowacyjnych, przy czym większość z nich opierała się na ścisłej współpracy z nauką. W minionym roku wartość tych prac wyniosła ponad 10 mln zł. Szeroki zakres prowadzonych projektów badawczych wymagał licznego grona partnerów, do których w ubiegłym roku należały: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Technologii Paliw i Energii, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Nafty i Gazu – PIB Kraków, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnika Poznańska.

Projekty badawcze realizowane w poprzednich latach z Politechniką Gdańską (KORMON*) oraz Instytutem Chemii Przemysłowej (CO_BIO**) zostały docenione przez międzynarodowe grona eksperckie na prestiżowych targach wynalazków, gdzie konkurowały z setkami propozycji z całego świata.

* KORMON – innowacyjny na skalę światową system monitorowania korozji ogólnej i kruchości wodorowej
* CO-BIO – próba przemysłowa jednoczesnego przerobu (współuwodornienia) frakcji ropy z olejami roślinnymi przeprowadzona z sukcesem na pełnoskalowej instalacji rafineryjnej

 

Przykładami efektywnej współpracy biznes-nauka w 2022 roku są projekty:

 • Nowatorski katalizator uwodornienia 4-CBA, w którym wyprodukowano nowe formulacje nowatorskich katalizatorów, o potencjalnie lepszych właściwościach katalitycznych niż katalizator komercyjny.
 • Nowe tworzywa sztuczne – skoncentrowany na eksperymentach otrzymywania nowych polimerów i biopolimerów na bazie technologii Carbon Capture and Utilization.
 • Recykling tworzyw sztucznych – program badawczy ukierunkowany na dobór technologii dla kompleksu recyklingu chemicznego ORLEN.

Flagowym programem ukierunkowanych na systematyczne, szerokie budowanie relacji oraz bezpośrednie dotarcie do świata nauki z wyzwaniami badawczymi ORLEN jest Wspólne Przedsięwzięcie NEON (New ORLEN) realizowane z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program bazuje na konkursach grantowych mających wyłonić unikatowe projekty naukowe, które otrzymują finansowanie ORLEN i NCBR w zdefiniowanych kategoriach tematycznych. 

W minionym roku ogłoszono 2 konkursy w zagadnieniach: Biomasa oraz Przemysł 4.0, z łączną pulą grantów 43 mln PLN. Doświadczenia z pierwszego konkursu pokazały, że oczekiwania firmy są wysokospecjalistyczne, a świat polskiej nauki jeszcze nie znalazł na nie pożądanych odpowiedzi, co uniemożliwiło wyłonienie zwycięzcy. Drugi konkurs dotyczący rozwiązań cyfrowych i automatycznych, ogłoszony w grudniu 2022 roku, z końcem stycznia 2023 roku wszedł w fazę składania wniosków.  

Program dla Akcjonariuszy Indywidualnych ORLEN - ORLEN W PORTFELU i Akademia Inwestowania

 • Na koniec 2022 roku 17 500 uczestników programu (przyrost o 4 000 w ciągu roku), 280 000 osób skorzystało z części edukacyjnej orlenwportfelu.pl (przyrost o 60 000 w ciągu roku).
 • Z programem współpracuje 6 biur maklerskich, które prowadzą 60% indywidualnych rachunków inwestycyjnych w Polsce.

Kluczowe aktywności zrealizowane w 2022 roku:

 • 6 edycja Index Investment Challenge (Fundacja GPW)
 • Udział w największej konferencji dla inwestorów indywidualnych „Wallstreet 26”
 • Nagroda Herosa Rynku Kapitałowego w kategorii Spółka Duża ESG podczas Wallsteet 26
 • Konferencja „Dzień Edukacji Finansowej” na GPW
 • Praktycznie o Inwestowaniu – emisji 14 nowych odcinków serii
 • Konferencje RoadShow „Inwestowanie w czasach niepewności” – Lublin, Kraków
 • IV egzamin Akademii Inwestowania ORLEN
 • Dzień Inwestora Indywidualnego w Toruniu
 • Konferencja na temat programów lojalnościowych na GPW

Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2022 w Norymberdze (Die internationale Erfindermesse iENA „Ideen – Erfindungen – Neuheiten“) - Złoty Medal dla projektu KORMON, Srebrny Medal dla CO-BIO 

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® w Katowicach – Grand Prix targów dla KORMON, złoty Medal dla CO-BIO oraz nagroda dla ORLEN, który został uznany za Najbardziej Innowacyjny Podmiot 2022 roku.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf