Zamknięcia i rekultywacja

Kapitały:
GRI:
  • 11.7.1

Zarządzanie tematem istotnym: zamknięcia i rekultywacja

  • 11.7.4

Lokalizacje operacyjne zamknięte lub objęte planami zamknięcia

W 2022 roku w ramach Grupy ORLEN zostały zamknięte 2 miejsca prowadzenia działalności – związane ze spółką PGNiG TERMIKA S.A. składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Żerań „Myśliborska” oraz ze spółką PGNiG Upstream Norway A.S. zamknięty i uszczelniony odwiert eksploatacyjny. Zakłady będące w trakcie procesu zamykania były związane ze spółką EXALO Drilling S.A. – w 2022 roku prowadzona była rekultywacja ostatniej kwatery Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych we Wronowie oraz związane ze spółką PGNiG TERMIKA S.A. – składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Siekierki „Zawady” będące w trakcie rekultywacji.

Stacje paliw

Polska

Spółki zagraniczne

Terminale paliw

Aktywne procesy remediacyjne są prowadzone na terminalach paliw w Nowej Soli, Lublinie, Olszanicy, Wrocławiu , Świnoujściu, Sokółce, Mościskach, Trzebini, Żurawicy.

  • 11.7.5

Obiekty wyłączone z eksploatacji

Stacje paliw

Polska

Spółki zagraniczne (dotyczy wyłącznie spółki Benzina)

Zamknięte zostały poniższe stacje:

  • 357 Nový Bor (budynek nadal istnieje, całkowicie uszkodzony, na działce należącej do spółki, wartość aktywów 9,5 mln CZK)
  • 513 Znojmo, Dukelských Bojovníků (budynek nadal istnieje, wynajęta działka do 3/2025, wartość aktywów 6,2 mln CZK)
  • 639 Libhošť (w pełni zlikwidowana)

Terminale paliw

Brak wyłączonych z eksploatacji i planowanych do likwidacji terminali paliw.

  • 11.7.6

Rezerwy finansowe na zamknięcia i rekultywację

W 2022 roku spółki Grupy Kapitałowej ORLEN posiadały łącznie następującą wartość zabezpieczenia dla planowanego do zamknięcia i rekultywacji zakładów, w tym na polikwidacyjne monitorowanie i nadzór pooperacyjny nad miejscami prowadzenia działalności: 1 051 519 288 zł. Na tę wartość złożyły się zarówno rezerwy finansowe na remediację środowiska gruntowo-wodnego, rezerwy zawiązane przez spółki na rekultywację własnych terenów, na rekultywację składowisk odpadów jak również wartość rezerwy finansowej, ustanowionej przez organy administracji lub instytucje zewnętrzne. Wartość pieniężną zaraportowaną przez spółki zagraniczne w euro (EUR) i czeskiej koronie (CZK) podano w walucie polskich złotych (PLN) po przeliczeniu przez średni kurs, podany na stronie Narodowego Banku Polskiego za rok 2022 r.

Stacje paliw


Polska

Stacje zagraniczne

Terminale paliw

Stan rezerwy remediacyjnej na usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym dla 15 Terminali Paliw wynosi 45 935 567,59 PLN (stan na 20.12.2022).

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf