Aktywa w podziale na segmenty operacyjne i obszary geograficzne

12. Aktywa w podziale na segmenty operacyjne i obszary geograficzne

12.1. Aktywa w podziale na segmenty operacyjne

Do segmentów operacyjnych przyporządkowuje się wszystkie aktywa z wyjątkiem aktywów finansowych, aktywów podatkowych oraz środków pieniężnych. Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty operacyjne przydziela się na podstawie klucza opartego o udział w przychodach.

12.2 Aktywa trwałe w podziale na obszary geograficzne

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf