13.10 Pozostałe przychody operacyjne

Pozycja zysk z tytułu okazyjnego nabycia dotyczy rozliczenia transakcji nabycia Grupy LOTOS i Grupy PGNiG. Szczegółowe informacje w nocie 7.3

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf