14.11.3 Rezerwa na emisje CO₂ , certyfikaty energetyczne

Rezerwa na emisje CO₂ i certyfikaty energetyczne obejmuje głównie utworzenie rezerwy na szacowane w okresie sprawozdawczym koszty emisji CO2. Na dzień 31 grudnia 2022 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość rezerwy na emisje CO2 wyniosła odpowiednio 9 250 mln PLN oraz 5 234 mln PLN. Dodatkowe informacje w nocie 9.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf