14.9.7 Podział zysku Jednostki Dominującej za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORLEN w dniu 25 maja 2022 roku podzieliło zysk netto ORLEN za rok 2021 w kwocie 8 397 702 761,43 PLN w następujący sposób:. kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję), natomiast pozostałą kwotę, tj. 6 900 721 047,93 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

 

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf