15.1 Zysk/(Strata) z tytułu różnic kursowych

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf