Budowa wartości

Grupa ORLEN, dzięki zintegrowaniu wszystkich elementów łańcucha wartości, jest w stanie wzajemnie dopasowywać do siebie funkcjonowanie jego elementów. Szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych pozwala to na budowę i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Siłą napędową strategii biznesowej ORLEN2030 jest zrównoważony rozwój. Ze strategią ORLEN2030 zintegrowane są Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 i strategia dekarbonizacji do 2050 r. Celem trzech dokumentów jest wsparcie realizacji ambitnej agendy biznesowej na najbliższą dekadę, wzmocnienie wyników finansowych Koncernu, a także budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Zintegrowane podejście pozwala wykorzystać szanse i możliwości wynikające ze zmian otoczenia i kreować wartość społecznie odpowiedzialnej transformacji energetycznej Koncernu. 

 

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf