Segment Energetyka

Kapitały:
sdgs:

Zapewnienie stabilnych dostaw energii do polskiego systemu wymaga szybkiego wdrożenia technologii
jądrowych. Aby to się udało, należy polegać na sprawdzonych technologiach, a właśnie taką jest BWRX,
na którą mamy wyłączność. W ten sposób ORLEN dostarcza realne rozwiązania dla zwiększenia niezależności energetycznej gospodarki. Nie ograniczamy się do własnych potrzeb i chcemy budować reaktory w lokalizacjach ważnych dla ciągłości dostaw do krajowej sieci.

Kluczowe aktywa

Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne, a także jednym z głównych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu. Grupa ORLEN aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są m.in. w Płocku, Włocławku, Ostrołęce, Elblągu, Kaliszu, Jedliczu oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Libišie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach.

Lista aktywów wytwórczych została poszerzona w 2022 roku o jednostki należące do spółek dawnej Grupy LOTOS i PGNiG. Silną pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem Grupa ORLEN zawdzięcza głównie produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych należących do Grupy Energa i ORLEN Wind 3. Zielona energia powstaje również w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Kogeneracja, Grupie PGNiG Termika) oraz w pięciu farmach fotowoltaicznych.

Aktywa energetyczne i ich parametry techniczne w Grupie ORLEN.

Elektrownie wiatrowe

 • FW Kanin w Livingstone z Grupy ORLEN Wind 3 zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim w Kaninie koło Darłowa. Składa się z 8 turbin wiatrowych Nordex o łącznej mocy 20 MW.
 • FW Nowotna w Nowotna FW z Grupy ORLEN Wind 3 zlokalizowana w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim we wsi Nowotna. Składa się z 20 turbin Vestas V110 2,0 MW.
 • FW Kobylnica Nowotna FW z Grupy ORLEN Wind 3 zlokalizowana w województwie pomorskim, w powiecie słupskim we wsi Kobylnica. Składa się z 18 turbin Siemens SWT 2,3 MW.
 • FW Subkowy w Nowotna FW z Grupy ORLEN Wind 3 zlokalizowana w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim we wsi Subkowy, składa się z 4 turbin Gamesa G90 2,0 MW.
 • FW Bystra w Energa Wytwarzanie zlokalizowana w województwie pomorskim, w powiecie Pruszcz Gdański, na terenie miejscowości Bystra, Dziewięć Włók, Wiślina. Jest najmniejszą, a jednocześnie najnowszą, farmą zlokalizowaną w pobliżu Gdańska. Na obszarze o powierzchni 2 kmposadowionych zostało 12 turbin Gamesa typu G90 o łącznej mocy 24 MW.
 • FW Karcino w Energa Wytwarzanie znajduje się w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, pomiędzy miejscowościami Karcino i Sarbia. Na obszarze o powierzchni 6 km2 ustawionych zostało 17 turbin Vestas typu V90-3 o łącznej mocy 51 MW.
 • FW Karścino w Energa Wytwarzanie zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim w okolicy miejscowości Karlino, w północnej Polsce. Składa się z 60 turbin Fuhrländer FL MD77 o łącznej mocy 90 MW. Zajmuje obszar o powierzchni 11 km2.
 • FW Myślino w Energa Wytwarzanie zlokalizowana w północno- -zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim. Uruchomiona została w 2014 roku. Składa się z 10 turbin wiatrowych Gamesa G97 o łącznej mocy 20 MW.
 • FW Parsówek w Energa Wytwarzanie zlokalizowana w gminie Gryfino w województwie zachodniopomorskim. Składa się z 13 turbin Gamesa G90 o łącznej mocy 26 MW.
 • FW Przykona w Energa Wytwarzanie powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla w Gminie Przykona (pow. turecki). Składa się z 9 turbin wiatrowych Vestas V126 o łącznej mocy zainstalowanej 32,85 MW.

Farmy fotowoltaiczne

 • PV Delta w Energa Wytwarzanie do użytku oddana w drugiej połowie 2014 roku. Usytuowana jest w Gdańsku przy ul. Benzynowej w niedalekim sąsiedztwie Farmy Wiatrowej Bystra. Zbudowana jest z 6 292 sztuk paneli fotowoltaicznych połączonych w 286 zestawów. Każdy zestaw zawiera 22 moduły fotowoltaiczne połączone szeregowo. Moc elektryczna zainstalowana elektrowni wynosi 1,64 MW.
 • PV Czernikowo w Energa Wytwarzanie umiejscowiona w gminie Czernikowo. Moc elektryczna zainstalowana elektrowni wynosi 3,77 MW. Instalacja składa się z blisko 16 tys. paneli – każdy o mocy 240 W, które zajmują powierzchnię ponad 22,5 tys. m2.
 • PV Gryf w Energa Wytwarzanie umiejscowiona w gminie Przykona. Moc elektryczna zainstalowana elektrowni wynosi 19,833 MW. Instalacja składa się z 18 198 paneli o mocy 545 W oraz 18 366 paneli o mocy 540 W. PV Gryf jest w trakcie rozbudowy, a jej docelowa moc zainstalowana będzie wynosić 25,083 MW.
 • PV Wielbark w Energa Wytwarzanie – w wyniku prowadzonego procesu akwizycji w 2021 roku spółka Energa Wytwarzanie w dwóch transzach zakupiła instalacje PV Wielbark o łącznej mocy zainstalowanej 12 MW. Akwizycja PV Wielbark docelowo obejmie aktywa o łącznej mocy zainstalowanej 62 MW posadowione na gruncie o powierzchni ok. 119 ha.
 • Instalacja fotowoltaiczna przy CCGT Włocławek – zlokalizowana na terenie bloku gazowo-parowego we Włocławku, wykonana jest z prefabrykowanych modułów fotowoltaicznych. Instalacja składa się z 4 442 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 450 W, ułożonych na 226 stołach po 16 modułów poziomo w 4 rzędach. Zajmuje powierzchnię 44 072 m2, a łączna moc instalacji to 1 998,9 kW.

Elektrownie wodne

 • EW Włocławek w Energa Wytwarzanie to elektrownia wodna z mocą zainstalowaną ponad 160 MW i produkcją energii średnio 750 GWh rocznie, jest największą przepływową elektrownią wodną w Polsce. Wytwarza ponad 20% łącznej energii elektrycznej powstającej w krajowych hydroelektrowniach. Elektrownia we Włocławku została oddana do użytku w 1969 roku. W elektrowni zainstalowano sześć pionowych hydrozespołów z turbinami Kaplana typu PŁ 661-W-800.
 • ESP Żydowo w Energa Wytwarzanie wybudowana jest w 1971 roku, pełni rolę szczytowego źródła energii w przypadku nagłego lub wysokiego zapotrzebowania. Oznacza to, że w razie nagłego niedoboru mocy elektrownia uruchamiana jest w trybie pracy turbinowej, natomiast w przypadku nadmiaru mocy elektrownia podejmuje pracę pompową. Elektrownia stanowi naturalny magazyn energii. Moce zainstalowane to 157 MW, na które składa się praca 3 turbozespołów – z turbinami Francisa i generatorami Skoda Pilzno.
 • Małe elektrownie wodne w Energa Wytwarzanie to 44 zlokalizowane głównie w północnej Polsce, w tym jedna w południowej części kraju, małe elektrownie wodne o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej około 40 MW.

Bloki gazowo-parowe CCGT

CCGT Włocławek – to blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 474 MW i mocy cieplnej 417 MW wytwarzający ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Oddany do eksploatacji, w czerwcu 2017 roku. W 2022 roku blok pracował stabilnie dostarczając energię elektryczną i parę technologiczną w skojarzeniu do odbiorców PSE i Anwil. Dzięki stosunkowo szybkim możliwościom regulacji oraz wysokiej mocy osiągalnej, blok realizował bieżące zapotrzebowanie krajowego systemu elektroenergetycznego oraz zapotrzebowanie spółki Anwil, będąc jednocześnie aktywnym uczestnikiem Rynku Mocy. W 2022 roku wyprodukowano netto 1,6 TWh energii elektrycznej oraz dostarczono do spółki Anwil 1,5 PJ ciepła w parze technologicznej.

CCGT Płock – to wysokosprawna jednostka kogeneracyjna oddana do eksploatacji w czerwcu 2018 roku o mocy elektrycznej 608 MW i mocy cieplnej 519 MW. Paliwem dla bloku jest gaz ziemny wysokometanowy. W październiku 2022 roku rozpoczęto planowany i wynikający z kontraktu LTSA przestój serwisowy bloku, w ramach którego dokonano wymiany palników gazowych TG. Po zakończonym zgodnie z harmonogramem postoju odbyły się cykliczne i obowiązkowe (powtarzane co 5 lat) testy sieciowe dla bloku gazowo-parowego. CCGT Płock wprowadza do sieci określone ilości pary technologicznej oraz energii elektrycznej według potrzeb bilansowych Zakładu Produkcyjnego w Płocku, będąc jednocześnie aktywnym uczestnikiem na rynku energii elektrycznej oraz usług regulacyjnych dla operatora systemu przesyłowego PSE. W 2022 roku blok wyprodukował netto 2,9 TWh energii elektrycznej i 3,1 PJ pary skierowanej do sieci Zakładu Produkcyjnego.

CCGT Stalowa Wola stanowi wspólną inwestycję PGNiG i TAURONU z udziałami po 50%. Blok gazowo-parowy, zasilany gazem ziemnym, ma łączną moc elektryczną w wysokości 450 MW. Dostarcza energię elektryczną do Krajowego Systemu Energetycznego oraz ciepło do miasta Stalowa Wola.

Elektrociepłownie i ciepłownie („EC” i „C”)

EC ORLEN w Płocku jest największą pod względem mocy cieplnej elektrociepłownią przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie, wytwarzającą ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. EC jest podstawowym dostawcą ciepła zawartego w parze i wodzie grzewczej, a także energii elektrycznej, wykorzystywanych na potrzeby instalacji produkcyjnych oraz odbiorców zewnętrznych, w tym miasta Płocka. Łączna moc zainstalowana energii elektrycznej, po uwzględnieniu zabudowy nowego turbozespołu TG7 oraz wymienionego na nowy turbozespołu TG1, wzrosła do poziomu 428 MW. Kotły w Zakładowej Elektrociepłowni opalane są Ciężkim Olejem Opałowym (COO) pochodzącym z destylacji ropy oraz uzupełniająco gazem. Z uwagi na wzrost cen gazu, jaki wystąpił na początku 2022 roku, kotły EC obecnie opalane były za pomocą COO, a spalanie gazu ograniczone było do niezbędnego minimum. EC wyposażona jest w instalacje oczyszczania spalin, dzięki czemu spełnia wymagania środowiskowe określone przez UE oraz warunki Pozwolenia Zintegrowanego. Obecnie program modernizacji EC uwzględnia projekty odtworzeniowe posiadanego majątku produkcyjnego w zakresie wytwarzania ciepła obejmujące między innymi modernizacje BMS (Burner Management System) na kotłach i kolektorów wysokoprężnych. Kontynuowany jest również proces wymiany turbozespołów na nowe, w ramach którego w przygotowaniu jest projekt wymiany dwóch kolejnych turbozespołów o mocy 55 MW TG4 i TG5. Ponadto ORLEN realizuje program dostosowania EC do zwiększonego zapotrzebowania na moc elektryczną w związku z projektem.

Olefiny III, między innymi poprzez zabudowę nowego GPZ3.

 • EC Grupy ORLEN Południe w Trzebini zabezpiecza pełne potrzeby cieplne w parze i wodzie oraz częściowo potrzeby w zakresie energii elektrycznej zakładu w Trzebini. Paliwem wykorzystywanym w EC jest gaz ziemny, miał węglowy oraz biogaz. Elektrociepłownia podzielona jest na część węglową (jeden kocioł) oraz kotłownię gazową, w skład której wchodzą: dwa kotły opalane gazem ziemnym (KG-1 i KG-2) oraz uruchomiony w 2021 roku kocioł KG-3 spalający mieszaninę gazów ziemnego i biogazu.
 • EC Grupy ORLEN Południe w Jedliczu jest podstawowym źródłem produkcji ciepła w parze technologicznej dla zakładu w Jedliczu przy wykorzystaniu wielu rodzajów paliw, tj. gazu ziemnego, oleju opałowego, miału węglowego oraz frakcji C4.
 • EC Anwil jest wykorzystywana jako podstawowe źródło ciepła w zakresie pary technologicznej średniociśnieniowej. Stanowi również szczytowe i rezerwowe źródło energii cieplnej dla kompleksu chemicznego we Włocławku. EC Anwil w procesach technologicznych wykorzystuje przede wszystkim parę technologiczną niskociśnieniową, dostarczaną z należącej do ORLEN CCGT Włocławek oraz parę ze źródeł własnych i parę nadmiarową powstającą w wyniku prowadzonych procesów technologicznych. Z uwagi na wymagania ochrony środowiska, w trakcie postępowania zakupowego jest projekt budowy nowej kotłowni gazowej, która zastąpi istniejące kotły o ograniczonej możliwości eksploatacji.
 • EC Litvinov w Grupie ORLEN Unipetrol bazuje na węglu brunatnym, zabezpiecza pełne potrzeby cieplne zakładu Litvinov oraz częściowo potrzeby w zakresie energii elektrycznej. W trakcie przygotowania jest projekt Budowy Nowej Elektrociepłowni opartej na technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej, która zastąpi istniejącą wyeksploatowaną EC. Uruchomienie nowej EC jest przewidziane po 2025 roku.
 • Elektrociepłownia w Spolanie jest podstawowym źródłem ciepła dla zakładu w Spolanie. Od 2020 roku, po zakończeniu budowy nowej kotłowni gazowej i wyłączeniu z eksploatacji istniejącej elektrociepłowni węglowej, 100% zapotrzebowania na ciepło jest pokrywane ze źródła niskoemisyjnego.
 • EC Paramo (Pardubice i Kolin) zabezpiecza pełne potrzeby cieplne dwóch zakładów produkcyjnych w Kolinie i Pardubicach. Ciepłownie opalane są gazem ziemnym.
 • EC w ORLEN Lietuva stanowi źródło pary technologicznej dla procesów produkcyjnych oraz pełni funkcję stabilizacyjną w systemie elektroenergetycznym. W sytuacji, gdy ceny na rynku energii elektrycznej są wysokie i bardziej opłaca się produkować własną energię elektryczną, jednostka pracuje w trybie kondensacyjnym, produkując energię na sprzedaż odbiorcom zewnętrznym i na potrzeby własne ORLEN Lietuva. Opalana jest gazem ziemnym, gazami rafineryjnymi, frakcją C4 oraz olejem opałowym niskiej zawartości siarki.
 • EC Elbląg w Energa Kogeneracja sp. z o.o. jest największym źródłem ciepła i energii elektrycznej w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim. Wytwarzane w tym źródle ciepło zaspokaja około 80% zapotrzebowania systemu ciepłowniczego w Elblągu. Elektrociepłownia opalana jest węglem i biomasą oraz w szczytowym zapotrzebowaniu wspomagana gazem.
 • EC Kalisz w Energa Kogeneracja sp. z o.o. jest największym źródłem ciepła i energii elektrycznej w Kaliszu. Wytwarzane w tym źródle ciepło zaspokaja około 70% zapotrzebowania systemu ciepłowniczego w Kaliszu. Elektrociepłownia jest opalana węglem kamiennym. W budowie jest nowa instalacja z kotłami wodnymi opalanymi gazem ziemnym, które zastąpią kotły węglowe.
 • C Żychlin w Energa Kogeneracja sp. z o.o. jest głównym dostawcą ciepła dla miasta. Przesyłanie i dystrybucja wytworzonego ciepła jest prowadzona przez sieci ciepłownicze, które w większości wraz z elektrociepłownią stanowią własność spółki. Elektrociepłownia opalana jest węglem i biomasą.
 • EC Rafineria Gdańska – jest źródłem produkcyjnym ciepła i energii elektrycznej na potrzeby własne Rafinerii Gdańskiej. Ponadto EC dostarcza parę niskociśnieniową oraz ciepło c.o. odbiorców należących do Grupy ORLEN. Moc cieplna zainstalowana elektrociepłowni wynosi 464,6 MW, a moc elektryczna zainstalowana to 30 MW. Elektrociepłownia wyposażona jest w cztery kotły energetyczne o łącznej wydajności osiągalnej 586 t/h oraz dwa turbogeneratory. W 2022 roku łączna produkcja ciepła użytkowego wyniosła 4200,5 TJ, a energii elektrycznej w skojarzeniu brutto 103,8 GWh.
 • EC Energobaltic we Władysławowie, której podstawowym obszarem działalności jest produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, LPG oraz kondensatu gazu naturalnego (KGN). Główne źródło w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła stanowi gaz ziemny. Paliwami rezerwowymi dla instalacji elektrociepłowni są także gaz ziemny z sieci miejskiej oraz lekki olej opałowy. Z kolei kondensat gazu naturalnego i LPG powstają w procesie zagospodarowania gazu towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej na platformach wydobywczych należących do LOTOS Petrobaltic. EC Energobaltic wytwarza 32,7 MW mocy cieplnej, a na jego terenie znajdują się dwa kotły ciepłowniczo-odzysknicowe o łącznej mocy 17,7 MW, dwa turbozespoły o łącznej mocy 10,8 MW oraz 3 kotły ciepłownicze o łącznej mocy 15 MW.
 • EC Siekierki w PGNiG Termika jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej na terenie Warszawy, który zasila w ciepło około 55% obszaru miasta, wykorzystując węgiel kamienny oraz w niewielkim stopniu biomasę i olej opałowy. Część kogeneracyjna Elektrociepłowni Siekierki składa się z dwóch odrębnych układów – starszego kolektorowego z kotłami parowymi (jeden biomasowy, trzy węglowe) i turbozespołami oraz nowszego blokowego, w którego skład wchodzą trzy węglowe bloki ciepłownicze. Uzupełnieniem infrastruktury produkcyjnej jest część szczytowa składająca się z trzech węglowych kotłów wodnych oraz dwóch kotłów olejowych. W skład EC Siekierki wchodzi ponadto jedna z dziewięciu głównych rozdzielni warszawskiego węzła elektroenergetycznego. PGNiG TERMIKA kontynuuje realizację rozpoczętego projektu budowy bloku gazowo-parowego w EC Siekierki.
 • EC Żerań w PGNiG Termika jest drugim podstawowym źródłem dostawy ciepła dla Warszawy (ok. 45% obszaru), będącym w trakcie procesu głębokiej modernizacji. Część kogeneracyjna zakładu składa się z zasilanego węglem kamiennym układu kolektorowego z dwoma fluidalnymi kotłami parowymi i przewidzianymi do odstawienia pięcioma najstarszymi kotłami parowymi, a także pięcioma turbozespołami i blokiem parowo-gazowym o mocy 496 MW.
 • EC Pruszków w PGNiG Termika o łącznej mocy elektrycznej 9,2 MW i cieplnej 183 MW. Część kogeneracyjna zakładu składa się z czterech opalanych węglem kamiennym kotłów parowych, z trzech wodnorurkowych, sekcyjnych i jednego opromieniowanego (dwa przewidziane do odstawienia w kwietniu 2023 roku) oraz dwóch turbozespołów. Część szczytowa to dwa węglowe kotły wodne typu WR25 (jeden z nich po przebudowie). Zakład jest w fazie modernizacji polegającej na zastąpieniu węglowej części parowej tłokowymi silnikami zasilanymi gazem.
 • C Kawęczyn w PGNiG Termika stanowi szczytowe źródło ciepła dla warszawskiego systemu ciepłowniczego. Posiada dwa opalane węglem kamiennym kotły wodne, przewidziane do wymiany na kotły wodne gazowo-olejowe. W ramach inwestycji mających na celu ograniczenie produkcji ciepła w oparciu o węgiel oraz stopniowe przejście na paliwo gazowe i olej opałowy realizowany jest projekt budowy kotłowni gazowo-olejowej o mocy 2x110 MW wraz z infrastrukturą. W 2022 roku wystąpiono o zgody administracyjne, których uzyskanie w 2023 roku pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych. Budowa gazociągu jest kluczową inwestycją w celu zasilenia nowych jednostek, które są elementem planu modernizacji Ciepłowni Kawęczyn. 

Realizując inwestycję PGNiG Termika stara się ograniczać swój wpływ na środowisko naturalne, zarówno poprzez zastosowanie metod bezwykopowych przy budowie gazociągu, co znacznie wpływa na ilość wyciętych drzew i krzewów, jak i rezygnację z węgla kamiennego na rzecz niskoemisyjnego gazu ziemnego. Dodatkowo w ramach rekompensaty za niezbędną wycinkę zieleni na obszarach wykorzystywanych przez mieszkańców, w porozumieniu z władzami miasta Warszawy, PGNiG Termika zasadziła 114 drzew w podwarszawskich Ząbkach.

 • C Wola w PGNiG Termika stanowi drugie szczytowe źródło ciepła, zasilające warszawski system ciepłowniczy w okresie wyłącznie najniższych temperatur zewnętrznych. Posiada trzy olejowe kotły wodne typu PTWM100. Ciepłownia Wola ma charakter źródeł szczytowych, tj. pracujących w okresie największego zapotrzebowania na ciepło. Ciepłownia jest przewidywana do pracy w okresie, gdy średniodobowa temperatura obniża się do -9°C.
 • Zakład Jastrzębie-Zdrój (dawniej EC „Zofiówka”) w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło, energię elektryczną i sprężone powietrze dla mieszkańców i zakładów Jastrzębia-Zdroju. Ponadto Zakład produkuje i dostarcza sprężone powietrze do pobliskiej kopalni „Zofiówka”, które ułatwia pracę górników pod ziemią. Używane paliwa to węgiel, paliwo niskokaloryczne, gaz z odmetanowania kopalń, biomasa agro i olej lekki opałowy. Podstawowymi jednostkami wytwórczymi są kotły wodne: pyłowy i gazowy oraz blok fluidalny CFB. Zainstalowana moc urządzeń dla energii elektrycznej to 81 MW, dla ciepła 300,4 MW (osiągalna 212,6 MW), a sprężonego powietrza – wytwarzanie 117 tys. Nm3 /h.
 • Zakład Jastrzębie-Zdrój Oddział Moszczenica w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło i energię elektryczną przy użyciu węgla i gazu z odmetanowania kopalń. Do podstawowych jednostek wytwórczych elektrociepłowni należą kotły wodne i silniki gazowe produkujące w kogeneracji energię elektryczną i ciepło. Zainstalowana moc urządzeń dla energii elektrycznej wynosi 9,164 MW oraz 66,2 MW dla ciepła.
 • Zakład Pniówek w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło, energię elektryczną, chłód i sprężone powietrze przy użyciu węgla i gazu z odmetanowania kopalń. Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni to silniki gazowe produkujące w kogeneracji energię elektryczną i ciepło oraz kotły węglowe. Zainstalowana moc urządzeń: energia elektryczna – 18,244 MW, ciepło – 72,26 MW, sprężone powietrze – 123 000 Nm3 /h, chłód – 17 MWch.
 • Zakład Suszec w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło i energię elektryczną, wykorzystując węgiel i gaz z odmetanowania kopalń. Zainstalowana moc urządzeń: energia elektryczna – 5,96 MW, ciepło – 10,6 MW.
 • Zakład Wodzisław Śląski w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz energię elektryczną. Do produkcji używany jest węgiel oraz gaz ziemny. Zainstalowana moc urządzeń: energia elektryczna – 2,2 MW, ciepło – 55,435 MW.
 • Zakład Wodzisław Śląski Oddział Niewiadom w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło przy wykorzystaniu węgla energetycznego. Zainstalowana moc urządzeń dla ciepła wynosi 3,2 MW.
 • Zakład Racibórz w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Podstawowymi jednostkami wytwórczymi tej ciepłowni są kotły wodne opalane węglem energetycznym oraz kotły gazowe. Zainstalowana moc urządzeń dla ciepła wynosi 87,2 MW.
 • Zakład Racibórz Oddział Kuźnia Raciborska w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w jednostkach wytwórczych opalanych węglem. Zainstalowana moc urządzeń dla ciepła wynosi 3,96 MW.
 • Zakład Żory w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło w kotłach wodnych opalanych węglem energetycznym. Zainstalowana moc urządzeń dla ciepła wynosi 87,225 MW.
 • Zakład Żory Oddział Czerwionka-Leszczyny w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło w kotłach wodnych opalanych węglem energetycznym. Zainstalowana moc urządzeń dla ciepła wynosi 14,5 MW.
 • Źródła wytwórcze eksploatowane przez PGNiG Termika Energetyka Rozproszona zlokalizowane są na terenie dwunastu województw o łącznej mocy elektrycznej 7 MW i cieplnej 102,7 MW.

Elektrownie systemowe

Elektrownia Ostrołęka B w Energa jest jedyną elektrownią systemową w północno-wschodnim regionie Polski, dostarcza energię na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Produkuje także energię cieplną dla odbiorców przemysłowych i komunalnych z terenu miasta Ostrołęki. Paliwem podstawowym kotłów energetycznych jest węgiel kamienny. Elektrownia składa się z trzech bloków energetycznych, każdy o mocy 230 MW. Sumaryczna moc osiągalna wynosi 690 MW.

Morska energetyka wiatrowa (MEW)

Baltic Power to projekt budowy morskiej farmy wiatrowej realizowany wspólnie przez ORLEN (51% udziałów) i Northland Power (49% udziałów) na podstawie sfinalizowanej w marcu 2021 roku umowy JV. Spółka posiada koncesję (pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich) na budowę na Morzu Bałtyckim morskich farm wiatrowych o mocy do 1 200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową. Dla obu udziałowców projektu Baltic Power morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z głównych obszarów rozwoju projektów zeroemisyjnych. Długoterminowa inwestycja pozwoli na pozyskanie zeroemisyjnej energii elektrycznej, która może zostać następnie wykorzystana na potrzeby własne, przetworzona, zmagazynowana lub sprzedana. 

W 2022 roku zachowano dynamikę prac i konsekwentnie realizowała cele założone w harmonogramie projektu. Dzięki intensywnym pracom projekt Baltic Power w 2022 roku utrzymał status najdynamiczniej rozwijanego projektu offshore wind w polskiej części Morza Bałtyckiego. Dodatkowo osiągając szereg kamieni milowych, zyskał również pozycję najbardziej zaawansowanego projektu realizowanego w Polsce. 

W styczniu 2022 roku spółka Baltic Power wygrała przetarg, a następnie w maju podpisała umowę na dzierżawę terenu w porcie Łeba. Na obszarze 1,1 ha w latach 2023-2025 powstanie baza serwisowa przeznaczona do obsługi technicznej farmy. W czerwcu 2022 roku Baltic Power jako pierwszy projekt zakończył badania geotechniczne na obszarze farmy i trasie wyprowadzenia mocy na ląd. W procesie trwającym 282 dni wzięło łącznie udział 13 specjalistycznych jednostek. W lipcu spółka poinformowała rynek o zabezpieczeniu umowy na transport i instalację morskich turbin wiatrowych. We wrześniu 2022 roku spółka zgodnie z założeniami harmonogramu informowała o zabezpieczaniu kolejnych umów na realizację (budowę, transport i instalację) kluczowych komponentów morskiej farmy wiatrowej: fundamentów, morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych, kabli i turbin.

Spółka jako pierwsza w Polsce zawarła wszystkie umowy rezerwacyjne (SSA) na kluczowe komponenty morskiej farmy wiatrowej. Tym samym z końcem września Baltic Power stał się najbardziej zaawansowanym projektem realizowanym w Polsce. W grudniu spółka rozpoczęła kolejny etap procesu finansowania inwestycji, wychodząc na rynek bankowy z formalnym zaproszeniem do składania ofert na finansowanie (tzw. bank launch).

Spółka realizowała również szereg dodatkowych działań i aktywności, których celem było wsparcie rozwoju polskiego łańcucha dostaw i sektora morskich farm wiatrowych. W czerwcu 2022 w Gdańsku zorganizowano Forum Baltic Power skierowane głównie do interesariuszy z sektora administracji publicznej, samorządowej oraz instytucji zaangażowanych w procesy pozyskiwania kluczowych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych. W październiku odbyło się Baltic Power Supply Chain Meeting 2022 – 3. z serii spotkań dedykowanych firmom zainteresowanym współpracą w ramach łańcucha dostaw projektu, w którym wzięło udział ponad 400 osób z 215 firm.

Wpływ projektu Baltic Power na sektor morskiej energetyki wiatrowej w 2022 roku przełożył się również na aktywność podmiotów związanych bezpośrednio z Baltic Power. W październiku 2022 roku Grupa ORLEN ogłosiła strategiczną decyzję o budowie pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Inwestycja, której realizacja zaplanowana jest na lata 2023-2025 i posłużyć m.in. do instalacji komponentów farmy Baltic Power. W tym samym czasie dostawca turbin wiatrowych dla Vestas ogłosił podpisanie umowy z Baltic Power oraz decyzję o zlokalizowaniu w Polsce nowej fabryki, produkującej elementy najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy 15 MW. Gondole produkowane w zakładzie w Szczecinie trafią zarówno na farmę Baltic Power, jak i na rynki globalne.

 

Rynek mocy

Rok 2022 był drugim z kolei rokiem realizacji umów mocowych, pozwalających na uzyskiwanie wynagrodzenia z mechanizmu rynku mocy. Jednostki wytwórcze ORLEN, które uczestniczą w rynku mocy, to między innymi bloki gazowo-parowe CCGT Płock i CCGT Włocławek, a także spółki z Grupy ORLEN, takie jak: PGNIG Termika, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, ENERGA Elektrownie Ostrołęka, ENERGA Wytwarzanie oraz ENSPIRION.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2022 roku odbyły się aukcje rynku mocy w celu zawarcia nowych umów mocowych, które będą realizowane w kolejnych latach:

 • 17 marca 2022 roku odbyły się 4 aukcje dodatkowe na rok dostaw 2023,
 • 15 grudnia 2022 roku odbyła się aukcja główna na rok dostaw 2027.

W ramach aukcji dodatkowych na rok dostaw 2023 z Grupy ORLEN umowy mocowe zawarły spółki:

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa, w której wolumen w każdym kwartale wyniósł 65 MW,
 • ENSPIRION, w której wolumen w poszczególnych kwartałach wyniósł: 1 kwartale – 103 MW, 2 kwartale – 95 MW, 3 kwartale – 95 MW, 4 kwartale – 99 MW.

W ramach Aukcji Głównej na rok 2027 z Grupy ORLEN uczestniczyło 5 spółek, które uzyskały łącznie 1137,621 MW. Dzięki aukcji możliwe było pozyskanie umów wieloletnich dla 9 jednostek o łącznym wolumenie 157,948 MW. Aukcja Główna na 2027 rok zakończyła się z ceną 406 350 PLN/MW dla pierwszego roku.

Poniżej podsumowanie wolumenów poszczególnych spółek Grupy ORLEN:

 • ORLEN – 235 MW,
 • ENERGA Elektrownia Ostrołęka – 135,39 MW – umowa 5-letnia na lata 2027-2031,
 • Energa Wytwarzanie – 139,071 MW oraz 2 umowy: 7-letnia umowa na 3,79 MW na lata 2027-2033 dla magazynu przy FW Bystra i 7-letnia na 18,768 MW na lata 2027-2033 dla małych elektrowni wodnych,
 • ENSPIRION – 620 MW,
 • PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa – 8,16 MW.

Po dużym sukcesie zeszłorocznej aukcji głównej, w której Grupa ORLEN zakontraktowała na rynku mocy w 17-letnich umowach CCGT Ostrołękę oraz CCGT Grudziądz, w obecnej aukcji skupiono się na dywersyfikacji umów wieloletnich dla jednostek zeroemisyjnych, a jednocześnie zapewniających stabilną energię dla odbiorców. Zakontraktowany został jeden z pierwszych w historii rynku mocy magazyn elektrochemiczny – magazyn energii przy FW Bystra w województwie pomorskim, który po fazie pilotażu, zostanie przyłączony do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto zakontraktowanych zostało 7 małych elektrowni wodnych, które dzięki uzyskanym 7-letnim kontraktom mocowym będą podlegać modernizacji oraz jeden z bloków w elektrowni Ostrołęka B, który będzie przystosowany do współspalania biomasy, by spełnić limit emisji CO2 wymagany przez Komisję Europejską. 

Pozostałe obiekty Grupy ORLEN zgłoszone do aukcji głównej, które uzyskały umowy roczne, to: CCGT Włocławek (ORLEN), Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo (ENERGA Wytwarzanie), Elektrownia Wodna Włocławek (ENERGA Wytwarzanie), silniki tłokowe (PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa) oraz kilkanaście jednostek redukcji popytu, czyli tzw. DSR (ENSPIRION).

W związku z udziałem nowoczesnych bloków gazowych Grupy ORLEN w aukcji głównej rynku mocy kierunek ten zyskał kolejne solidne podstawy biznesowe. Uzyskanie wieloletnich umów mocowych dla planowanych w Ostrołęce i Grudziądzu bloków gazowo-parowych jest też istotne z perspektywy zachowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Nowe, niskoemisyjne, elastyczne źródła gazowe będą uzupełniały odnawialne źródła energii i pozwolą na ich dalszy dynamiczny rozwój.

Obrót Hurtowy i Detaliczny Energią Detaliczną

Handel hurtowy energią elektryczną w Grupie ORLEN oraz funkcje Operatora Handlowo-Technicznego w 2022 roku były realizowane poprzez spółki: ORLEN, Energa Obrót, Energa Elektrownie Ostrołęka, a od 2 listopada 2022 roku również przez spółki dawnej Grupy PGNiG. ORLEN w pierwszej kolejności zabezpiecza potrzeby własne na energię oraz potrzeby spółek produkcyjnych z Grupy ORLEN. Działania ORLEN w zakresie handlu energią koncentrują się na optymalizacji sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej i pracy jednostek wytwórczych.

Energa Obrót realizuje procesy handlu hurtowego energią poprzez optymalizację zakupu energii na potrzeby portfela sprzedaży detalicznej i dodatkowo prowadząc ekspansję na rynku producentów energii w OZE, gdzie oferuje produkty niestandardowe dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych.

W Grupie ORLEN prowadzony jest projekt, którego głównym celem jest kompleksowa integracja oraz centralizacja obszaru handlu hurtowego energią wraz z przyłączonymi z dniem 1 sierpnia 2022 roku spółkami Grupy LOTOS oraz przyłączonymi od 2 listopada 2022 roku spółkami PGNiG. Istotnym celem jest również realizacja synergii finansowych i kompetencyjnych wynikających z procesu integracji i centralizacji funkcji handlowych na rynku hurtowym. Wyznaczone zadania są realizowane są poprzez: centralizację procesów handlowych energią w zakresie obszaru handlu hurtowego i realizacji funkcji Operatora Handlowo-Technicznego w spółce ORLEN Energia, centralizację funkcji sprzedażowych obszaru detalu w spółce Energa Obrót. Dzięki temu możliwa jest budowa silnych kompetencji i rozwiązań dedykowanych klientom na danym rynku w jednym obszarze sprzedażowym.

Paliwa Alternatywne

Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią Grupy ORLEN energia elektryczna (Elektromobilność), to jedno z alternatywnych paliw, które istotnie zmieni branżę paliwową w perspektywie 2030 roku+. Dlatego też do końca 2030 roku ORLEN w swojej strategii zakłada realizację 10 000 ogólnodostępnych punktów ładowania. Na koniec 2022 roku łącznie w sieci Grupy ORLEN funkcjonowało: 598 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w tym 276 tzw. szybkich stacji ładowania.

Stacje ładowania pojazdów należące do Grupy ORLEN funkcjonują w oparciu o system „ORLEN Charge”, który dzięki dedykowanej aplikacji określa zarówno regulamin, jak i cennik korzystania z usługi.

ORLEN w 2022 roku ogłosił dedykowaną Strategię Wodorową 2030, z budżetem 7,4 mld PLN na inwestycje, które umożliwią koncernowi rozwój w obszarze nisko- i zeroemisyjnego wodoru, opartego na odnawialnych źródłach energii i technologii przetwarzania odpadów komunalnych. Strategia Wodorowa Grupy ORLEN będzie realizowana w czterech kluczowych obszarach: mobilność, rafineria i petrochemia, badania i rozwój oraz przemysł i energetyka.

Realizowane przedsięwzięcia będą wspierały transformację Grupy ORLEN w kierunku neutralnego emisyjnie koncernu multienergetycznego. W 2022 roku uruchomiono pierwsze pilotażowe projekty, w szczególności: mobilną stację tankowania wodoru dla autobusów Komunikacji Miejskiej w Krakowie czy laboratorium badające jakość wodoru do zasilania ogniw paliwowych w pojazdach według normy ISO 14687. W marcu został podpisany kontrakt na budowę stacji tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach, a w kolejnych miesiącach podpisano pierwszy kontrakt na dostawy wodoru do zasilania 25 autobusów miejskich w Poznaniu w ilości 1,8 mln kg w ciągu najbliższych 15 lat.

W 2022 roku pozyskano następujące decyzje o bezzwrotnych dofinansowaniach do projektów wodorowych:

 • Komisja Europejska w ramach mechanizmu IPCEI Hy2Use wydała pozytywną decyzję notyfikacyjną dla projektu ORLEN „Hydrogen Eagle”. W IPCEI Hy2Use uczestniczy 29 firm z 13 krajów Unii Europejskiej, a jego zaakceptowany przez KE budżet to 5,2 miliardów EUR. Zatwierdzona wartość pomocy dla ORLEN to 511 mln EUR (100% wnioskowanej luki finansowej).
 • ORLEN pozyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w wysokości 12,8 mln EUR dla projektu „Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase II)” w ramach programu CEF 2 Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility na budowę 5 ogólnodostępnych (24/7) stacji tankowania wodoru w: Pile, Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie i Warszawie.
 • Podpisana została umowa na dofinansowanie w wysokości 19,9 mln PLN z Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budowy stacji tankowania wodoru w 3 lokalizacjach: Poznań, Katowice i Wałbrzych.

W 2022 roku zawarto również kilka strategicznych partnerstw, w tym m.in. zostanie sygnatariuszem Sektorowego Porozumienia Wodorowego, koordynowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, którego celem jest koordynacja realizacji głównych celów Polskiej Strategii Wodorowej. Podpisane zostało porozumienie o strategicznej współpracy z firmą Alstom przy dostawach bezemisyjnych, ekologicznych pociągów i paliwa wodorowego dla publicznego transportu kolejowego, a także porozumienie o strategicznej współpracy z PESA Bydgoszcz przy tworzeniu kompleksowej oferty dla publicznego transportu kolejowego i lokomotyw manewrowych.

W listopadzie 2022 roku ORLEN ogłosił pierwszą w Polsce Akademię Wodorową dla studentów. Głównym jej celem jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych oraz ich praktycznym wykorzystaniu w aplikacjach biznesowych. Akademia realizowana jest z wieloma partnerami, m.in. przedstawicielami przemysłu motoryzacyjnego, takimi jak Toyota, czy kolejowego – PESA Bydgoszcz oraz uczelniami wyższymi: Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Centrum Badawczym PAN – KEZO.

Strategiczne projekty i obszary działalności w Energetyce

CCGT Ostrołęka

W 2022 roku, zgodnie z założeniami rozwoju zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii w Grupie ORLEN, kontynuowano projekt budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce. Projekt jest realizowany przez spółkę celową CCGT Ostrołęka Sp. z o.o., której wspólnikami są ENERGA i ORLEN. Budowę elektrowni gazowo-parowej (CCGT) o mocy 745 MW netto oraz jej długoletni serwis, na bazie umów zawartych w 2021 roku, powierzono konsorcjum General Electric Power i General Elecric Global Services. Oddanie bloku do eksploatacji jest przewidziane na koniec 2025 roku. Projekt ma za zadanie zabezpieczyć dostępną moc dla rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, co w długiej perspektywie, dzięki zwiększonej podaży mocy w systemie przyczyni się do ustabilizowania cen na krajowym rynku. Blok energetyczny CCGT Ostrołęka będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem energii elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego, umożliwiającym bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Dotychczas w ramach projektu dzięki aukcji głównej na rynku mocy w grudniu 2021 roku uzyskano wsparcie na okres 17 lat, począwszy od 2026 roku. W marcu 2022 roku rozpoczęto kolejny etap realizacji, gdy Zarząd spółki CCGT Ostrołęka, po akceptacji Zgromadzenia Wspólników, wydał Polecenie Rozpoczęcia („notice to proceed”). Równolegle trwały prace związane z budową infrastruktury towarzyszącej, które obejmowały m.in. wybór wykonawcy gazociągu, łączącego teren elektrowni z interkonektorem Polska-Litwa.

CCGT Grudziądz

Wznowiony w połowie 2021 roku projekt zakłada budowę bloku gazowo-parowego w Grudziądzu, który będzie typową elektrownią kondensacyjną o planowanej mocy jednostki około 560 MW. Instalacja będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem energii elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego, umożliwiającym bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Dotychczas w ramach prac w grudniu 2021 roku, w ramach aukcji głównej rynku mocy, projekt CCGT Grudziądz uzyskał wsparcie na okres 17 lat. Z kolei w maju 2022 roku zawarto Umowy EPC oraz LTSA z generalnym wykonawcą, tj. Konsorcjum Siemens Energy & Mytilineos. Pod koniec czerwca 2022 roku przekazano teren budowy generalnemu wykonawcy. W ciągu roku prowadzone były prace ziemne, w tym palowanie pod fundamenty turbozespołu oraz prace projektowe.

CCGT Litvinov

W 2022 roku w prowadzono prace koncepcyjne oraz projektowe związane z budową nowego źródła energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby ORLEN Unipetrol. W czerwcu 2022 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe, a kontraktacja przewidziana jest w połowie 2023 roku. W ramach prowadzonych prac projektowych dokonano również wstępnej kwalifikacji oferentów. Obecnie trwa ich weryfikacja i dialog konkurencyjny.

CCGT Gdańsk

W 2022 roku prowadzono prace związane z projektem bloku gazowo-parowego w Gdańsku. Jednostka ma funkcjonować w oparciu o kogenerację z produkcją ciepła technicznego, a jej planowana moc to około 450 MW. Lokalizacja instalacji umożliwi zarówno dostawę energii elektrycznej do KSE, jak i bezpośrednie połączenie z rafinerią w celu zabezpieczenie jej potrzeb również w ciepło technologiczne. W ramach prac projektowych przygotowano postępowanie przetargowe i uzyskano kilka ofert na budowę jednostki. Opracowano także kompletną dokumentację umożliwiającą udział CCGT w aukcji rynku mocy w roku 2022. Zgodnie z decyzją sponsorów projektu udział jednostki w aukcji rynku mocy został przesunięty na 2023 rok. Decyzja jest związana z synergią, jaka może być wykorzystana po połączeniu ORLEN z Rafinerią Gdańsk, co umożliwi pokrycie jej zapotrzebowania również na ciepło technologiczne. W 2023 roku kontynuowane będą prace koncepcyjne uwzględniające nową strukturę właścicielską Rafinerii Gdańsk.

Kotłownia szczytowa (EC Żerań)

W ramach projektu w 2022 roku zrealizowano budowę kotłowni szczytowej, infrastruktury gazowej oraz przyłącza i stacji pomiarowej gazu. W 4 kwartale 2022 roku przeprowadzono rozruch oraz ruch regulacyjny kotłowni. Wykonanano także ruch próbny instalacji gazowej oraz przekazano do eksploatacji stację gazową PSG. W wyniku utrudnień na etapie rozruchu i ruchu regulacyjnego oraz przedłużającego się okresu uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, niezbędnego do otrzymania pozwolenia na użytkowanie, przewidywane jest opóźnienie w przekazaniu instalacji do eksploatacji.

C Kawęczyn

W ramach inwestycji ograniczających produkcję ciepła w oparciu o węgiel i stopniowe przechodzenie na paliwo gazowe i olej opałowy realizowany jest projekt budowy kotłowni gazowo-olejowej o mocy 2x110 MW wraz z infrastrukturą. W 2022 roku wystąpiono o zgody administracyjne, których uzyskanie w 2023 roku pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych.

EC Pruszków

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę w maju 2022 roku rozpoczęły się prace związane z budową kotłowni gazowo-olejowej o mocy 45 MW. Kotłownia będzie zasilana trzema jednostkami: dwoma kotłami olejowymi o mocy 20 MW i kotłem gazowo-olejowym o mocy 5 MW. Przewidywane zakończenie budowy i pierwsze rozruchy kotłowni zaplanowano na 1 kwartał 2023 roku, a przekazanie do eksploatacji na 2 kwartał 2023 roku. Równolegle trwały prace projektowe w zakresie maszynowni silników gazowych. Zaplanowano instalację trzech urządzeń o łącznej mocy 12 MW energii elektrycznej i 12 MW energii cieplnej. Trwają również przygotowania do budowy kotłowni biomasowej o mocy 35 MW ciepła oraz dodatkowego silnika gazowego o mocy 4 MW energii elektrycznej i 4 MW ciepła.

Zabudowa akumulatora ciepła (EC Żerań)

Istotnym elementem optymalizacji pracy EC Żerań jest maksymalizacja efektywności energetycznej poprzez dobór optymalnej wielkości akumulatora ciepła. W okresach wysokich cen prądu pozwala to produkować i realizować zysk ze sprzedaży energii elektrycznej oraz magazynować wytworzone w procesie ciepło. Dodatkowo zmagazynowane w akumulatorze ciepło ograniczy konieczność uruchamiania dodatkowych jednostek wytwórczych w okresach szczytowego zapotrzebowania. W 2022 roku rozpoczęto prace przygotowawcze, mające na celu uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę akumulatora o pojemności 60 tys. m3.

Zaopatrzenie w ciepło miasta Rybnik po 2022 roku

W ramach prac nad projektem zrealizowano budowę kotłowni gazowych w sześciu lokalizacjach na terenie miasta Rybnik.

Instalacja kogeneracyjna w Oddziale Zofiówka

W 2022 roku zakończono budowę nowych jednostek kogeneracyjnych 2x2 MW oraz realizowano budowę układu elektroenergetycznego na potrzeby wyprowadzenia mocy z wymienionych jednostek kogeneracyjnych SG-1 i SG-2 w Zakładzie Pniówek.

Technologia małych reaktorów jądrowych

Zgodnie ze strategią i ambicjami osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, Grupa ORLEN inwestuje w nisko- i zeroemisyjne, stabilne oraz innowacyjne moce wytwórcze energii elektrycznej. W związku z tym w marcu 2022 roku, po otrzymaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powołano Spółkę ORLEN Synthos Green Energy, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii MMRMW." data-popup>SMR, czyli mikro i małych reaktorów jądrowych. W wyniku trwającego rosyjsko-ukraińskiego konfliktu Spółka ORLEN Synthos Green Energy planuje inwestycję, która umożliwi import energii elektrycznej z Ukrainy i przyczyni się do stabilizacji oraz dywersyfikacji źródeł dostaw. Wzmocni to bezpieczeństwo energetyczne Polski, a jednocześnie realnie wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczej Ukrainy.

Projekt zakłada, że energia elektryczna, potencjalnie przesyłana do Polski, pochodziłaby z elektrowni Chmielnicki w Ukrainie, a jej import na bazie zmodernizowanej infrastruktury zaspokoiłby potrzeby polskiego przemysłu i zmniejszyłby zależności Polski od źródeł energii opartych na węglowodorach. Spółka ORLEN Synthos Green Energy prowadzi proces uzgodnień technicznych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia.

Program Fotowoltaiki

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest jednym z elementów strategii obszaru Energetyki ORLEN. Pod koniec 2019 roku w Grupie ORLEN uruchomiony został Program Fotowoltaiki, którego celem jest przygotowanie i koordynacja projektów fotowoltaicznych w Grupie ORLEN. W ramach Programu w I etapie wytypowane zostały lokalizacje, które spełniały kryteria techniczne jako miejsca potencjalnie możliwe do budowy instalacji fotowoltaicznych oraz został zakontraktowany wykonawca dokumentacji projektowej dla 6 lokalizacji (Zakład Produkcyjny w Płocku 4,8 MW, ZP w Trzebini 1 MW, Terminale Paliw: Żurawica 1,6 MW, Sokółka 1,25 MW, Ostrów Wielkopolski 3 MW oraz nieruchomość Anwil 10 MW). Dla 4 powyższych lokalizacji należących do ORLEN (Zakład Produkcyjny w Płocku, Sokółka, Żurawica i Ostrów Wielkopolski) pozyskano kompleksową dokumentację techniczną wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę.

Dla lokalizacji Sokółka w 3 kwartale 2022 zakontraktowano wykonawcę i rozpoczęto budowę, planowany termin zakończenia to 2 kwartał 2023. W 4 kwartale 2022 zakontraktowano wykonawcę dla lokalizacji w Żurawicy, w której również przekazano plac budowy i rozpoczęto prace, planowany termin zakończenia to przełom 2 i 3 kwartału 2023. W grudniu 2022 z uwagi na otrzymane dofinansowanie z NFOŚ i związane z tym wytyczne, zakończono prowadzone w oparciu o zamówienia publiczne postępowanie zakupowe dla lokalizacji w Płocku i Ostrowie Wielkopolskim. Kwoty dofinansowania wyniosły odpowiednio 10 850 300 PLN dla Płocka i 7 214 100 PLN dla Ostrowa Wielkopolskiego. W 1 kwartale 2023 planowane jest pozyskanie zgód korporacyjnych dla obu lokalizacji oraz przygotowanie do rozpoczęcia budowy.

W ramach lokalizacji należących do ORLEN Południe trwa postępowanie na wybór wykonawcy w inwestycji w Rybniku, której planowany termin zakończenia to styczeń 2023. W Trzebini zakończono proces wyboru wykonawcy i rozpoczęto prace przy budowie farmy PV. Podjęto również działania zmierzające do zabudowy 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 1 MW zlokalizowanych na własnych stacjach paliw. Obecnie zakończono postępowanie zakupowe i trwa ocena techniczna ofert. W 4 kwartale 2022 zakończono budowę instalacji PV o mocy 2 MW na terenie CCGT we Włocławku. Dodatkowo pod kątem farm PV na bieżąco analizowane są kolejne nieruchomości i grunty należące do ORLEN. W ramach tych analiz zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej dla TP w Mościskach o mocy do 500 KW oraz lokalizacji Płock 2 o mocy do 2 MW.

Spółka Energa Green Development (EGD) w 2022 roku rozpoczęła 20 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy przyłączeniowej 297 MW. W sumie prowadzonych jest obecnie 28 projektów PV o łącznej mocy około 416 MW. Projekty są na etapie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Pod koniec 2022 roku uzyskano komplet pozwoleń budowlanych dla projektu PV Mitra o mocy zainstalowanej 65 MW. Rozpoczęcie budowy planowane jest w pierwszej połowie 2023 roku. EGD zainicjowała również projekty fotowoltaiczne zlokalizowane w pobliżu farm wiatrowych należących do Grupy ORLEN w ramach tzw. „cable poolingu”. Łączna moc tego typu projektów to 145 MW. Grupa ORLEN prowadzi również 4 projekty w lokalizacjach Lubocino, Grobla, Żytelkowo oraz Chmielnik o łącznej mocy 32 MW. Projekty są na etapie pozyskiwania dokumentacji technicznej oraz odpowiednich zgód administracyjnych.

Grupa ORLEN planuje zagospodarowanie dachów oraz zbiorników wodnych na terenie należącym do Rafinerii Gdańskiej. Trwa przygotowanie do wyboru doradcy technicznego, z którym opracowywane są wstępne koncepcje oraz studium wykonalności.

PGNiG Termika w ramach budowy własnych źródeł OZE kontynuuje projekt budowy instalacji fotowoltaicznej w Ciepłowni Kawęczyn. Instalacja będzie mieć moc około 1 MW, a jej oddanie do użytku jest planowane w 1 kwartale 2023 roku.

Aktywa logistyczne

Dystrybucja energii elektrycznej to jedna z podstawowych działalności Grupy ORLEN. Jest to działalność regulowana w Polsce, prowadzona w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Funkcję podmiotu wiodącego w tej działalności pełni spółka ENERGA Operator S.A. Aktywa dystrybucyjne Grupy znajdują się na terenie północnej i środkowej Polski. Za ich pomocą Grupa dostarcza energię elektryczną do 3,3 mln klientów, z czego około 3,1 mln stanowią klienci z umowami kompleksowymi, a 174 tys. to klienci TPA (ang. Third Party Access).

Na koniec 2022 roku łączna długość linii energetycznych eksploatowanych przez Grupę ORLEN wynosiła ponad 195 tys. km i obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowiło około 1/4 powierzchni kraju.

W ramach sieci dystrubucji ciepła PGNiG TERMIKA zaopatruje sieć miejską w Warszawie, która jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. oraz sieć własną, położoną na terenie Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa prowadzi działalność w zakresie dystrybucji ciepła na terenie gmin: Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Racibórz, Kuźnia Raciborska, Pawłowice, Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory oraz Częstochowa. Ponadto również sprzedaje swoje produkty między innymi na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, zakładów gospodarki miejskiej oraz kopalń. Łączna długość wykorzystywanych sieci ciepłowniczych wynosi około 323 km.

W zakresie dystrybucji ciepła działalność prowadzi również PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona, która dostarcza ciepło na terenie dwunastu województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, przemysłowych, komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie długość wykorzystywanych przez spółkę sieci ciepłowniczych wynosi około 23 km.

Źródła zaopatrzenia

Węgiel kamienny

Główne paliwo wykorzystywane przez Grupę Energa do produkcji energii elektrycznej i ciepła to węgiel kamienny. Jednostki wytwórcze Grupy Energa zużyły w 2022 roku 1 444 tys. ton węgla kamiennego i 72 tys. ton biomasy (rok wcześniej wolumeny te wynosiły odpowiednio 1 259 tys. ton oraz 85 tys. ton). Zaopatrzenie Grupy Energa w węgiel kamienny było realizowane przez następujących dostawców: Polską Grupę Górniczą (44%), Jastrzębską Spółkę Węglową (19%), PGG Paliwa (18%), Lubelski Węgiel „Bogdanka” (16%) oraz Węglokoks (2%).

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf