Kapitał ludzki

sdgs:

Ludzie to jeden z głównych filarów strategii Grupy ORLEN. Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

  • Blisko 65 tys. pracowników zaangażowanych w realizację Strategii Grupy ORLEN do 2030 roku.
  • Międzynarodowy zespół, który w 2022 roku powiększył się o pracowników Grupy LOTOS oraz Grupy PGNiG.
  • Przedstawiciele różnorodnych zawodów.
  • Przedstawiciele wielu pokoleń.
  • Byli pracownicy z długim stażem zawodowym w Grupie ORLEN.
  • Potencjalni pracownicy – profesjonaliści oraz uczniowie szkół technicznych i uczelni wyższych będący na etapie wyboru studiów, kierunków kariery zawodowej.

Zarządzanie wynikami z kapitału

Nowy Model kompetencji Grupy ORLEN

Przyjęty kierunek rozwoju Koncernu wymagał nowego spojrzenia na kulturę organizacyjną i potrzebne kompetencje. Dlatego w świetle nowych wyzwań związanych z budowaniem Koncernu multienergetycznego opracowany został nowy model kompetencji Grupy ORLEN, który wskazuje kierunek i sposób działania, aby osiągnąć cele wyznaczane w Strategii 2030. Nowy model kompetencji w sposób prosty i zrozumiały opisuje zbiór umiejętności, postaw i zachowań ważnych dla organizacji, odrębnie dla stanowisk kierowniczych i niekierowniczych. Znajduje zastosowanie w procesach rekrutacji pracowników, rozwoju i szkoleniach.

Osiągnięte rezultaty

ORLEN już po raz dwunasty z rzędu został wyróżniony tytułem Top Employer Polska, przyznawanym najlepszym pracodawcom w kraju. W prestiżowym zestawieniu firm spełniających najwyższe światowe standardy w polityce personalnej znalazły się również spółki z Grupy ORLEN – ANWIL i ORLEN Unipetrol.

Więcej informacji na temat obszaru pracowniczego i poszanowania praw człowieka znajduje się w sekcji „Zagadnienia pracownicze i poszanowanie praw człowieka”.

Jak kapitał ludzki wpływa na pozostałe kapitały

W 2022 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na pozyskaniu najwyższej klasy specjalistów zarówno do realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Przejęcie w roku 2022 dawnej Grupy PGNiG (24 021 osób) i dawnej Grupy LOTOS ( 4 291 osób) oraz zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących m.in. energetykę, sprzedaż oraz informatykę wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 29 070 osób (r/r) do poziomu 64 494. Pozyskiwanie z rynku wysoko wykwalifikowanych pracowników jest konieczne dla utrzymania i rozwoju składników przypisanych do kategorii kapitał produkcyjny.

Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego oddziałują pozytywnie na kapitał intelektualny i społeczny wpływając również na kapitał finansowy. Aby pozyskać wartościowych pracowników z rynku, Grupa ORLEN oferuje wyjątkowe warunki pracy – zarówno w sferze wynagrodzeń, jak i świadczeń pozafinansowych.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf