Kapitał produkcyjny

Kapitały:

Do 2030 roku obecne aktywa produkcyjne Grupy ORLEN będą czystsze i bardziej efektywne. Grupa rozbudowuje nowe obszary biznesowe oparte o zasoby odnawialne. Zainwestuje łącznie około 320 mld PLN, z czego około 120 mld PLN w zielone inwestycje, uniezależniające od paliw kopalnych.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Segment Wydobycie

 • Działalność na lądzie i morzu w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Pakistanie i Litwie.
 • Około 1 280 mln boe zasobów 2P w Kanadzie, Polsce, Norwegii, Pakistanie i na Litwie.
 • Około 191 tys. boe/d (w 4 kwartale 2022 roku) średniego wydobycia węglowodorów w Kanadzie, Polsce, Norwegii, Pakistanie i na Litwie.

Więcej informacji w sekcji „Segment Wydobycie”

Segment Rafineria

 • 7 rafinerii zlokalizowanych w Polsce, Litwie i Czechach, o łącznej mocy przerobu ponad 45 mln ton ropy rocznie – lider w regionie.
 • Blisko 3,9 tys. km sieci rurociągów produktowych i surowcowych, ponad 3,2 tys. km sieci gazociągów.

Więcej informacji w sekcji „Segment Rafineria”

Segment Petrochemia

 • ORLEN w Europie Środkowo-Wschodniej jest jedyną firmą posiadającą w pełni zintegrowane instalacje produkcyjne paraksylenu i PTA.
 • 40 produktów petrochemicznych, sprzedawanych do ponad 60 krajów.

Więcej informacji w sekcji „Segment Petrochemia”

 

Segment Gaz

 • Największy importer i dostawca gazu dla biznesu i gospodarstw domowych w Polsce.
 • Długoterminowe kontrakty na dostawy LNG.
 • Norweski portfel gazowy  - produkcja własna i kontrakty na dostawy.
 • Ponad 3,2 mld m3 pojemności magazynów gazu ziemnego.
 • Ponad 200 tys. km sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego (wraz z przyłączami).
 • ponad 11,3 mld m3 dystrybucji gazu ziemnego. 

Więcej informacji w sekcji „Segment Gaz”

 

Segment Detal

 • Blisko 3,1 tys. stacji benzynowych zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, na Litwie, Węgrzech i Słowacji (w 2023 roku wejście na rynek austriacki).
 • Blisko 2,4 tys. punktów Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Star Connect.
 • 598 stacji ładowania EV.
 • 0,8 tys. punktów RUCH.
 • Punkty odbioru/nadawania paczek w Polsce. 

Więcej informacji w sekcji „Segment Detal”

 

Segment Energetyka

 • Źródła konwencjonalne oraz OZEprodukcja energii elektrycznej i cieplnej.
 • Jeden z głównych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce posiadający sieć energetyczną o długości 195 tys. km, która pokrywa około 1/4 terytorium kraju.
 • 5,1 GW - łączna zainstalowana moc elektryczna w Grupie ORLEN.
 • 13,5 GW - łączna zainstalowana moc / cieplna w Grupie ORLEN.
 • Ponad 0,7 GW zainstalowanej mocy elektrycznej w Grupie ORLEN pochodzącej ze źródeł OZE.
 • Blisko 0,1 GW zainstalowanej mocy cieplnej w Grupie ORLEN pochodzącej ze źródeł OZE

Więcej informacji w sekcji „Segment Energetyka”

 

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • ORLEN zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w roku 2050. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku Koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.

  Więcej informacji: PKN ORLEN neutralny emisyjnie do 2050
 • Grupa ORLEN zainwestuje łącznie około 320 mld PLN, z czego około 120 mld PLN w zielone inwestycje. Wśród nich znajdą się przede wszystkim morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa nowej generacji i odnawialny wodór. W 2030 roku Grupa ORLEN będzie produkować energię w technologii małych reaktorów jądrowych MW." data-popup>SMR i stanie się regionalnym liderem elektromobilności.

  Więcej informacji: Strategia ORLEN2030
 • Ważnym krokiem w kierunku budowy multienergetycznego koncernu była zrealizowana w 2020 roku transakcja przejęcia Grupy Energa oraz w 2022 roku przejęcia Grupy LOTOS i PGNiG.

  Więcej informacji:
  Połączenie z Grupą LOTOS 
  Połączenie z PGNiG

 

Osiągnięte rezultaty

Nowy segment – Gaz

ponad 3,2 mld m3 pojemności magazynów gazu ziemnego

ponad 200 tys. km sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego (wraz z przyłączami)

ponad 11,3 mld m3 dystrybucji gazu ziemnego

Jak kapitał produkcyjny wpływa na pozostałe kapitały

Ostatnie 5 lat to okres dynamicznego rozwoju Grupy ORLEN. Wdrożone projekty inwestycyjne, a przede wszystkim sfinalizowane procesy M&A z Grupą Energą, Grupą LOTOS i PGNiG uczyniły z niej największą firmę paliwowo-energetyczną w Europie Środkowej. Skala oraz ilość zrealizowanych transakcji jest bezprecedensowa. Wszystkie efekty synergii i korzyści uwalniane w wyniku przejęć dokonanych w ubiegłym roku mogą do 2032 roku przekroczyć 20 mld zł, czyli dwukrotnie więcej niż kwota szacowana przed sfinalizowaniem tych fuzji. W wyniku konsekwentnie prowadzonych działań stworzono silny podmiot o zdywersyfikowanych źródłach przychodów.

Grupa ORLEN jest liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Połączenie z wiodącymi polskimi spółkami energetycznymi daje jej siłę, aby budować lepszą, zrównoważoną przyszłość dla kolejnych pokoleń. Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku to odpowiedź na aktualne wyzwania dla regionu, gwarantująca rozwój i bezpieczeństwo.

Grupa ORLEN zainwestuje do 2030 roku łącznie około 320 mld PLN, z czego około 120 mld PLN w zielone inwestycje.

Rozwój Grupy ORLEN będzie wspierał gospodarkę obiegu zamkniętego i opierał się na zasobach odnawialnych. Będzie efektywnie wykorzystywać nowe technologie by dostarczać czystą, tanią i powszechnie dostępną energię dla 150 milionów potencjalnych klientów, na wszystkich rynkach regionu, na których Grupa ORLEN jest obecna.

Inwestycje oraz przejęcia wymagają dużych nakładów finansowych. W 2022 roku Grupa ORLEN zrealizowała nakłady inwestycyjne na poziomie 19 728 mln PLN, tj. o 9 838 mln PLN (o 99,5%) powyżej wykonania z 2021 roku. Niespełna 26% nakładów przeznaczono na segment Petrochemii, 22% na segment Rafinerii, 22% Energetyki, 11% na Wydobycie, 9% Gaz oraz 7% na Detal. Informacje na temat największych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 są dostępne w sekcji „Realizacja zamierzeń inwestycyjnych”.

Po połączeniu z Grupą LOTOS i PGNiG znacząco wzrosła skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych. To przekłada się na wymierne korzyści dla pracowników, którzy uzyskali nowe możliwości rozwoju zawodowego.

Silny koncern znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionach swojej działalności. Dzięki skoordynowanej polityce CSR i sponsoringowej, lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie. Oznacza to znaczące wzmocnienie kapitału społecznego.

Dzięki realizowanym inwestycjom w zero i niskoemisyjne źródła energii Grupa ORLEN ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko i klimat, co poza wpływem na kapitał naturalny, jest odpowiedzią na zmiany w unijnym otoczeniu prawnym.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf