• Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów)
 • Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN w podziale na płeć
 • Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN w podziale na region
 • Wskaźnik wypadkowości TRIR

 • 11.9.9

Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów)

Zaznacz wskaźniki i lata w tabeli poniżej, aby wygenerować odpowiedni wykres

Liczony jako łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie.

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
0,81
1,1
0,72
0,9
1,03

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
1,7
1,74
1,66
1,29
1,17
0,96
0,69
0,3
0,7
0,41
1,98
2,15
2,15
1,51
1,44

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
1,7
1,74
1,66
1,29
1,17
1,66
1,94
1,67
1,35
1,08
2,69
1,2
1,84
1,47
1,71
0,42
0,8
1,22
0
0,68
7,06
0
0
6,48
0
0
0
0
0
0

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
0,34
0,35
0,33
0,07
0,10
0,08
0,16
0,22
0,14

Liczony jako łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie.

Pozostałe wskaźniki

 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.9.10
 • 11.8.3

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf