• Stan zatrudnienia
 • Stan zatrudnienia wg płci
 • Stan zatrudnienia wg rodzaju wykonywanej pracy
 • Stan zatrudnienia wg wykształcenia
 • Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika

 • 2-7

Stan zatrudnienia

Zaznacz wskaźniki i lata w tabeli poniżej, aby wygenerować odpowiedni wykres

*Obejmuje osoby przejęte w 2022 roku w ramach akwizycji ze spółek dawnej Grupy LOTOS i Grupy PGNiG oraz Rafineria Gdańska (70%).
**Nie obejmuje osób przejętych w 2022 roku w ramach akwizycji ze spółek dawnej Grupy PGNiG.
***Nie obejmuje osób przejętych w 2022 roku. w ramach akwizycji ze spółek dawnej Grupy LOTOS oraz Rafineria Gdańska (70%)

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
64494
35 424
32 960
22 337
21 282
12174
5 878
5 727
5 447
5 250
19267
0
0
0
0
8781
8 888
9 731
0
0
5523
4 876
4 930
4 913
4 835
2962
0
0
0
0
2410
2 326
2 441
2 216
1 775
1708
1 827
0
0
0
1485
1 467
1 446
1 429
1 631
1660
1 610
1 485
1 364
1 323
1610
1 707
1 394
1 382
1 182
6914
6 845
5 806
5 586
5 286

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
28
29
27
27
27
72
71
73
73
73

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
58
54
52
46
46
42
46
48
54
54

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
47
46
45
41
41
35
37
37
38
38
16
15
16
19
19
2
2
2
2
2

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
25,3
19,5
17
23,4
18,3
31,8
20,4
15
25,2
20,7
34,8
29
23,2
38,5
24,5
29,4
18,8
14,6
23,7
19,6

*Obejmuje osoby przejęte w 2022 roku w ramach akwizycji ze spółek dawnej Grupy LOTOS i Grupy PGNiG oraz Rafineria Gdańska (70%).
**Nie obejmuje osób przejętych w 2022 roku w ramach akwizycji ze spółek dawnej Grupy PGNiG.
***Nie obejmuje osób przejętych w 2022 roku. w ramach akwizycji ze spółek dawnej Grupy LOTOS oraz Rafineria Gdańska (70%)

Pozostałe wskaźniki

 • 2-30
 • 2-7
 • 2-7
 • 2-7
 • 11.10.2
 • 11.10.2
 • 11.10.2

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf