• Wolontariat pracowniczy
  • Projekty społeczne
  • Programy stypendialne
  • Projekty dla społeczności lokalnych
  • Angażowanie klientów w projekty społeczne
  • Dostawcy

  • 203-1

Wolontariat pracowniczy

Zaznacz wskaźniki i lata w tabeli poniżej, aby wygenerować odpowiedni wykres

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2896
2000
1 000
800

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

Opis
2022
2021
2020
2019
2018
3,4
2
3
2
2
3367
2 802
4 048
2 248
3934
375
267
185
249
360
2,015
2
3
2,1
2
2473
1 294
2 855
2 132
1 135
222 102
464 758
771 310
700 000
0
88
203
302
76
18
28
34
33
16
15
258 500
220
200
100
50

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
776
651
556
537
398
65
57
57
51
48
51
43
43
41
45

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
4800
2000
0
0
64
111
68
0
21
23
28
0
1120
1070
1 000
1 000

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
34 841 600
34 841 600
136 097 525
45 670 769
40 730 211

Zaznacz wybrane wskaźniki i lata

opis
2022
2021
2020
2019
2018
100
100
100
100
100
10
9,7
11,5
7,6
6,7
1,91
2,84
1,4
1
7,92
0,45
0,66
1,06
1,06
1

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf