Nasi interesariusze

Kapitały:

Relacje z interesariuszami Grupy ORLEN oparte są o zasady odpowiedzialności i dialogu. W relacjach z interesariuszami Grupa ORLEN stawia na uczciwość, przejrzystość, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.

W trosce o ich jakość dostosowywane są częstotliwość i kanały komunikacji do charakterystyki i aktualnych oczekiwań wybranej grupy interesariuszy. Szereg tego typu działań zaprezentowanych jest w tym Sprawozdaniu. Mapa interesariuszy Grupy ORLEN została potwierdzona z uczestnikami dialogu z interesariuszami (badanie ankietowe oraz wywiady w formule online), który odbył się w lutym 2023 roku. Do grona interesariuszy kluczowych weszły „Instytucje finansowe”.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf