Organizacje i stowarzyszenia

GRI:
sdgs:
  • 2-28

Członkostwo w organizacjach

Przedstawiciele Grupy ORLEN uczestniczą w pracach organizacji i stowarzyszeń o różnym charakterze. Członkostwo w nich traktowane jest jako ważny element funkcjonowania na polskiej oraz europejskiej scenie gospodarczej i społecznej.

Główne korzyści wynikające z członkostwa to przede wszystkim możliwość pozyskania wiedzy, bieżący dostęp do informacji na temat projektów aktów normatywnych na rynku polskim i europejskim, dostęp do wyników badań i rozwiązań technicznych, ale także możliwość dzielenia się wiedzą i pozyskiwania nowych doświadczeń. Aktywność w tych organizacjach to także sposób na budowanie trwałych relacji z otoczeniem, szczególnie dzięki członkostwu w organizacjach pracodawców czy promujących ideę odpowiedzialnego biznesu.

Organizacjami i stowarzyszeniami o charakterze strategicznym są dla Grupy ORLEN podmioty, które zrzeszają i reprezentują całą branżę rafineryjną, petrochemiczną, gazowniczą czy energetyczną na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. Organizacje te reprezentują branżę wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.

Wybrane organizacje i stowarzyszenia, których członkiem na koniec 2022 roku był ORLEN:

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf