Realizacja celów Strategii w 2022 roku

Kapitały:
sdgs:

Rok 2022 zdominowany był przez wybuch wojny w Ukrainie, w efekcie czego zmagaliśmy się ze spadkiem podaży i wzrostem cen gazu ziemnego, węgla, ropy naftowej oraz paliw.

W 2022 roku Grupa ORLEN umocniła swoją pozycję lidera w regionie, finalizując przejęcie Grupy Lotos i Grupy PGNiG. Skuteczna realizacja procesów połączeniowych oraz mocne fundamenty finansowe Grupy ORLEN zostały docenione przez agencje ratingowe Fitch i Moody’s, które podwyższyły ratingi Koncernu do najwyższych w historii poziomów: A3 perspektywa stabilna (Moody’s) oraz BBB+ perspektywa stabilna (Fitch). W 2022 roku Grupa ORLEN osiągnęła roczne przychody na poziomie 278 mld PLN oraz rekordowy zysk operacyjny EBITDA LIFO w wysokości 46,9 mld PLN.

Wypracowany zysk w połączeniu z bezpieczną sytuacją finansową pozwoliły na blisko 2-krotny wzrost nakładów inwestycyjnych. W 2022 roku Grupa ORLEN przeznaczyła na inwestycje 19,7 mld PLN, w tym m.in. na: budowę instalacji Visbreakingu w Płocku, instalacji Hydrokrakingu na Litwie, instalacji Bioetanolu 2 Generacji w ORLEN Południe, instalacji uwodornienia olejów roślinnych (HVO) w Płocku, rozbudowę zdolności produkcji instalacji olefin w Płocku, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w ANWILU, modernizację obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców w Grupie Energa, budowę CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz, przygotowania do budowy farmy wiatrowej na Bałtyku oraz uruchomienie kolejnych punktów alternatywnego tankowania.

Nowa Grupa ORLEN jest większa, silniejsza i w pełni zdywersyfikowana. Zgodnie z aktualizacją Strategii do 2030 roku opublikowaną w lutym 2023 roku, Grupa ORLEN ma większe możliwości inwestycyjne oraz większe możliwości dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Nowa polityka dywidendowa zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 40% wolnych przepływów pieniężnych, nie mniej jednak niż dywidenda gwarantowana wynosząca 4,00 PLN na akcję za 2022 roku i rosnącą w tempie 0,15 PLN rocznie do poziomu 5,20 PLN w 2030 roku. Rekomendowany poziom dywidendy z zysku za 2022 rok jest najwyższy w historii i wynosi 5,50 PLN na akcję.

W 2023 roku ORLEN po raz 12 z rzędu został odznaczony tytułem Top Employer Polska 2023.

Realizacja celów strategicznych w 2022 roku.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf