13.13 (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych oraz wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu należności handlowych oraz wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych zaprezentowana w wyniku:

  • z działalności operacyjnej dotyczy utraty wartości należności handlowych;
  • z działalności finansowej dotyczy utraty wartości pożyczek oraz odsetek od należności handlowych.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf