14.10 Instrumenty pochodne oraz pozostałe aktywa i zobowiązania

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf