14.5.4 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów z klientami

Grupa realizuje zobowiązania z tytułu umów z klientami w związku z otrzymanymi zaliczkami, w tym również otrzymanymi rekompensatami do cen gazu na poczet rozliczeń w przyszłych miesiącach oraz przedpłatami w okresie do jednego roku. Korekty przychodów dotyczą odroczonej części przychodu związanej z programem lojalnościowym VITAY, zgodnie z którym klientowi przysługuje prawo do świadczeń w przyszłości (tzw. punkty VITAY). Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania. W tym okresie Grupa spodziewa się zrealizować zobowiązanie do wykonania świadczenia poprzez dokonanie wymiany zgromadzonych punktów na wydane dobra/zrealizowane usługi dla klientów i rozpoznać przychody.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf