14.9.1 Kapitał podstawowy

Kapitał zakładowy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku podzielony był odpowiednio na 1 160 942 049  i  427 709 061  akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 PLN każda. Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki w 2022 roku nastąpiło w drodze emisji akcji połączeniowych wydanych akcjonariuszom LOTOS i PGNiG zgodnie z ustalonym parytetem wymiany w wyniku przeprowadzonego procesu połączenia ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG. Dodatkowe informacje nota 7.3.17.3.2.

Każda nowa emisja akcji w Polsce jest oznaczana jako kolejna seria. Akcje wszystkich powyższych serii mają takie same prawa.

Struktura akcjonariatu

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf