14.9.3 Akcje własne

W pozycji akcje własne zaprezentowano wyemitowane akcje połączeniowe, które nie zostały wydane byłym akcjonariuszom Grupy LOTOS oraz byłym akcjonariuszom PGNiG w ramach zrealizowanych połączeń z uwagi na przyjęty parytet wymiany akcji oraz przyjęte zaokrąglenie (więcej informacji w notach 7.3.1 oraz 7.3.2). Zatrzymane w Spółce akcje własne (odpowiednio 7.220 akcji serii E oraz 26 938 akcji serii F) zostaną przeznaczone na zbycie, umorzenie lub inny prawnie dopuszczalny cel.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf