17.3 Poniesione nakłady inwestycyjne oraz przyszłe zobowiązania z tytułu podpisanych kontraktów inwestycyjnych

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wraz z kosztami finansowania zewnętrznego poniesionych w 2022 roku oraz w 2021 roku wynosiła odpowiednio 19 728 mln PLN i 9 890 mln PLN, w tym nakłady na inwestycje związane z ochroną środowiska odpowiednio 843 mln PLN i 383 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość przyszłych zobowiązań z tytułu podpisanych do tego dnia kontraktów inwestycyjnych wyniosła odpowiednio 27 194 mln PLN i 19 033 mln PLN. Wzrost w 2022 roku wynika głównie z podpisanych kontraktów inwestycyjnych dotyczących budowy kompleksu Olefiny III oraz uwzględnienia kontraktów inwestycyjnych spółek byłej Grupy LOTOS i Grupy PGNiG.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf