18.3 Pomoc dla sektorów energochłonnych

ORLEN, Anwil i Rafineria Gdańska złożyły wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie pomocy w ramach programu przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i w dniu 9 marca 2023 roku zostały zawarte umowy o udzielenie pomocy:

  • ORLEN w kwocie 12 715 035,53 PLN,
  • Rafineria Gdańska w kwocie 6 019 364,47 PLN 
  • Anwil w kwocie 118 121 797,59 PLN.

Udział ORLEN w przyznanej kwocie rekompensaty dla Rafinerii Gdańskiej w wyniku realizowanego wspólnego działania wyniesie 70%.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf