Komunikacja z rynkiem kapitałowym

W ramach dbałości o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Spółka prowadzi przejrzystą komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, zapewniając łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji, przy wykorzystaniu zróżnicowanych kanałów komunikacji.

Kanały komunikacji ORLEN z rynkiem kapitałowym.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf