List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

2022 rok był dla nas rokiem przełomowym, ale także wyjątkowo trudnym. Sektor paliwowo-energetyczny stanął przed wielkimi wyzwaniami związanymi przede wszystkim z wojną na Ukrainie. Rosyjska agresja odcisnęła piętno nie tylko na zaatakowanej Ukrainie, ale na całej Europie, w tym – w szczególności – na krajach bezpośrednio z Ukrainą sąsiadujących. Zachwiała – jak się okazało – względną stabilnością w systemie dostaw energii.

Jednak Grupa ORLEN poradziła sobie z tą trudną sytuacją i mimo wyjątkowo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego, a także nieprzewidywalności rynków energetycznych, nie zwalniamy tempa rozwoju. Jest to możliwe dzięki uważnym obserwacjom, jakie Grupa ORLEN prowadzi od wielu lat, a dzięki którym, gdy wybuchła wojna, byliśmy przygotowani na związane z nią reperkusje na rynku energetycznym. Wyszliśmy z tej sytuacji obronną ręką, a to dlatego, że od wielu lat konsekwentnie dbamy o stabilną przyszłość dla akcjonariuszy, partnerów biznesowych, klientów i pracowników.

Poprzez połączenie Grupy ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG (a wcześniej z Grupą Energa) udało się nam zbudować multienergetyczny koncern, czyli de facto największą w Europie Środkowej grupę paliwowo-energetyczną. Powstały konglomerat plasuje się pod względem przychodów wśród 150 największych firm na świecie, obsługuje ponad 100 milionów klientów i zatrudnia blisko 65 tysięcy pracowników. Wyniki Grupy ORLEN, a także reakcja rynków finansowych jednoznacznie pokazują, że połączenie sił było strzałem w dziesiątkę i przynosi nam wymierne korzyści. Opierając się tylko na kilku wybranych przykładach – Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła naszą ocenę do poziomu A3, a Agencja Fitch Ratings podniosła aż o dwa poziomy długoterminowy rating Koncernu do BBB+. Tylko w ubiegłym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy rekordową kwotę 19,6 mld zł, a w tym roku wzrośnie ona aż do ponad 36 mld zł.

Multienergetyczny koncern skoncentrowany jest dziś na skutecznej transformacji energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej i zeroemisyjnej technologii jądrowej. Rozpoczęta została także realizacja kolejnych etapów projektu Baltic Power. Morskie farmy wiatrowe, które w jego ramach powstaną, docelowo mogą zasilić miliony polskich gospodarstw domowych. Podjęta została strategiczna decyzja o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Terminal powstanie w porcie Świnoujście i będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Pod koniec 2022 roku zakończona została też budowa jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju. Znajduje się ona w okolicach Wielbarka, w województwie warmińsko-mazurskim. Zgodnie z ogłoszoną w 2022 roku Strategią Wodorową, uruchomiono w Trzebini pierwszy z hubów wodorowych, które będą podstawą rozwoju sieci dystrybucji tego ekologicznego paliwa. Zbudowane zostały też pierwsze stacje tankowania wodoru. Grupa ORLEN inwestuje również w biopaliwa. Oprócz biogazu i biometanu rozwija produkcję biokomponentów drugiej generacji, które nie będą konkurować z produkcją żywności. To kluczowe zagadnienia z perspektywy długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Dziś Grupa ORLEN jest bezpieczna, jednak zachodzi potrzeba dalszego dywersyfikowania kierunków dostaw poszczególnych paliw, surowców czy miksu energetycznego. Uniezależnianie Polski od paliw kopalnych to nasz priorytet. I to właśnie dlatego podjęta została strategiczna decyzja rozwojowa oparta na pozyskiwaniu energii z innowacyjnych technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Planujemy, aby do końca dekady powstał na terenie Polski co najmniej jeden mały blok jądrowy i wszystko wskazuje na to, że plan ten zostanie zrealizowany.

Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy ORLEN jestem pełen optymizmu co do przyszłości. Grupa ORLEN ma jasno określoną strategię, która opiera się na zrównoważonym rozwoju, innowacjach i koncentracji na potrzebach Polaków. Będziemy nadal rozwijać multienergetyczny koncern, dbać o bezpieczeństwo energetyczne i zabiegać o pozycję lidera w branży.


Wojciech Jasiński,
Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf