Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ORLEN. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ORLEN S.A.

ORLEN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. ORLEN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN S.A.

ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, REGON: 610188201, Nr BDO: 000007103, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 783.059.906,25 zł

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf